english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświątecznie w Żorach

Jak co roku, we wtorek po świętach Wielkanocnych, młodzież diecezji katowickiej spotkała się w Żorach na tradycyjnym zjeździe. Tym razem tematem spotkania była „Rozmowa”.

Zjazd rozpoczął się od powitania przez proboszcza żorskiej parafii, ks. Tadeusza Makuli.Następnie głos zabrali: ks. Marcin Liberacki, który przybliżył program zjazdu oraz ks. Wojciech Płoszek, który zaprosił na Międzynarodowe Mistrzostwa Młodzieży Ewangelickiej, jakie pod koniec kwietnia odbędą się w Poznaniu.


Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego śpiewu przy akompaniamencie gitary. Wspólnie odśpiewane „Raduj się z nami i rozgłoś to wszystkim, że Jezus Królem jest” stanowiło dobre wprowadzenie w tematykę zjazdu – Rozmowę.


Pierwszy aspekt rozmowy – kontakt z Bogiem, poruszył ks. Jan Kurko z Bytomia-Miechowic. W oparciu o zapisane w Ewangeliach rozmowy – Jezusa z Nikodemem, kobietą przyłapaną na cudzołóstwie oraz dwóch uczniów w drodze do Emaus, omówił postawy, jakie ludzie zajmują wobec Stwórcy. Te przykłady pokazały, że wiedza o Bogu wcale nie musi być równoznaczna ze świadomością tego, kim On może być w życiu chrześcijanina. Rozmowa z jawnogrzesznicą wskazuje, że Bóg nie potępia grzesznika, jednak słowa „Idź i nie grzesz więcej” nakłada na człowieka zobowiązanie do porzucenia dawnego życia. Z kolei dyskusja uczniów idących do Emaus może być dla wierzących ostrzeżeniem, że w codziennym zaangażowaniu mogą nie zauważyć czegoś istotnego, może nawet najistotniejszego.


Po przerwie na poczęstunek i rozmowy ze znajomymi w parafialnym ogrodzie, ponownie zebrano się w kościele. Tam Robert Cieślar, streetworker pracujący na bytomskim Bobrku, poruszył kolejny aspekt rozmowy. Na przykładzie doświadczeń ze swojej pracy omawiał ważne elementy rozmów z innymi. Szacunek, partnerstwo i cierpliwość to cechy bardzo ważne w relacjach z innymi ludźmi i bardzo przydatne w porozumiewaniu się.


Zjazd zakończył koncert muzyki gospel w wykonaniu żorskiego zespołu AF Music pod dyrekcją pana Andrzeja Marcińca. Po wysłuchaniu pełnego energii występu i wspólnym zmówieniu Modlitwy Pańskiej uczestnicy zjazdu rozjechali się do domów.

***

Dziękujemy ks. prezesowi Tadeuszowi Makuli za przyjęcie uczestników zjazdu w Żorach, mówcom za myśli, którymi podzielili się z nami w czasie swoich wystąpień oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie zjazdu.


Tekst: Szymon Samoraj

Zdjęcia: Adam Dziadek