english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pożegnanie śp. ks. seniora Tadeusza Raszyka

W piątek, 30 marca 2012 roku w Poznaniu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Raszyka, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu i byłego zwierzchnika Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
 
Poznański duszpasterz został pochowany obok kościoła Łaski Bożej przy ul. Obozowej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli wierni i duchowni Kościoła luterańskiego, gości ekumeniczni, przedstawiciele parafii partnerskich, władze miasta i województwa.
 
Nabożeństwo żałobne rozpoczął bp Marcin Hintz, zwierzchnik Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, który przywitał licznie zgromadzonych uczestników pożegnania śp. ks. Tadeusza Raszyka. W liturgii Słowa Bożego udział wzięli bp Rudolf Bażanowski i bp Ryszard Bogusz oraz ks. Tomasz Wola i ks. Wojciech Płoszek - były i obecny wikariusz parafii w Poznaniu. Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.
 
W drugiej części nabożeństwa słowa pożegnania przekazali oficjalni goście. W imieniu duchownych Kościoła luterańskiego zmarłego pożegnał bp Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej. Słowa pożegnania w imieniu abp. Stanisława Gądeckiego z Kościoła Rzymskokatolickiego przekazał ks. prałat Jan Stanisławski, który wspomnaił również swoje długoletnie kontakty ekumenicznie ze Zmarłym. W imieniu Poznańskiej Grupy Ekumenicznej przemówił ks. superintendent Jan Ostryk z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, a słowa pożegnania z parafii partnerskiej Jacobuskapel z Amsterdamu ks. Tanja Ditske. Władze samorządowe reprezentował marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, dyrektor gabnetu prezydenta Poznania Marek Kalemba. W imieniu Rady Parafialnej słowa pożegnania wygłosił kurator parafii Bernard Rozwałka. Na zakończenie tej części nabożeństwa ks. radca Janusz Staszczak przeczytał listę nadesłanych kondolencji.

 
Po przejściu nad grób, znajdujący się obok kościoła Łaski Bożej, kontynuowano uroczystości żałobne. Czynnie uczestniczyli w nich ks. Sławomir J. Sikora, ks. Marek Loskot i ks. Waldemar Gabryś. Vota poźegnalne w imieniu diecezji wygłosili: bp Ryszard Bogusz (Diec. Wrocławska), bp Marcin Hintz (Diec. Pomorsko-Wielkopolska), bp Rudolf Bażanowski (Diec. Mazurska), bp Paweł Anweiler (Diec. Cieszyńska), bp Jan Cieślar (Diec. Warszawska), ks. radca Henryk Reske (Diec. Katowicka) i ks. kmdr Marek Loskot (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe).
 
Nad grobem zmarłego pożegnał ks. Roman Dorda, kolega Zmarłego ze studiów i proboszcz Jego rodzinnej parafii (Goleszów). Funeralia oraz końcowe błogosławieństwo bpa Jerzego Samca zakończyło uroczystości żałobne śp. ks. Tadeusza Raszyka.
 
Były one wzbogacone pieśniami i muzyką w wykonaniu prof. Elżbiety Karolak, Poznańskiego Chóru Kameralnego pod dyr. Bartosza Michałowskiego, Chóru Męskiego parafii w Goleszowie oraz chóru parafialnego z Poznania.
Ks. Tadeusz Raszyk urodził się 7 października 1948 r. w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim. 26 grudnia 1971 r. po ukończeniu studiów na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augburskiego. Był wikariuszem w Katowicach, a później administratorem parafii w Świdnicy.
 
Dnia 1 czerwca 1980 r. ks. Tadeusz Raszyk objął administrację Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Poznaniu, gdzie od 2 sierpnia 1981 r. pełnił funkcję proboszcza. Był również członkiem Synodu i radcą Konsystorza. W latach 1986-1992 był zwierzchnikiem (seniorem) Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej.
 
Dzięki staraniom ks. Tadeusza Raszyka udało się w 2004 r. wybudować kościół Łaski Bożej i centrum parafialne przy ul. Obozowej.
 
Ks. Tadeusz Raszyk zmarł po ciężkiej chorobie w piątek, 23 marca br. w wieku 64 lat. Był żonaty, pozostawił córkę i dwóch synów.