english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przed obradami Synodu Kościoła

W sobotę, 14 kwietnia 2012 roku na swojej pierwszej sesji zbiorą się członkowie Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego XIII kadencji. Obrady rozpoczną się nabożeństwem w kościele Św. Trójcy w Warszawie, w czasie którego duchowni i świeccy synodałowie złożą swoje ślubowanie.   
 
Po nabożeństwie obrady będą się toczyć w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21. Zakończą się w niedzielne popołudnie. W trakcie obrad przewidziano m.in. wybór nowego Prezesa Synodu i Rady Synodalnej, synodalnej Komisji Rewizyjnej, komisji synodalnych oraz obszerną część sprawozdawczą (sprawozdania Biskupa Kościoła, Konsystorza, komisji i duszpsterstw).
  
Przewidziano też dyskusję i głosowanie nad przyjęciem opracowanego „Stanowiska Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w sprawie małżeństwa, rodziny i seksualności w kontekście urzędu kościelnego” oraz dyskusja i głosowanie nad zatwierdzeniem „Porozumienia o wzajemnym dopuszczaniu wiernych do czynnego korzystania z praw i obowiązków wynikających z udziału w życiu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP”.
 
Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w RP, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.
 
W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.