english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rada Synodalna wprowadzona w urzędowanie

Chcemy prosić Boga, by błogosławił was w Duchu Świętym w Waszej służbie – powiedział Biskup Kościoła do nowej Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP podczas dzisiejszego nabożeństwa w kościele św. Trójcy w Warszawie.
 

 
Rada w osobach: Marii Czudek, Marka Cieślara, ks. Edwina Pecha i ks. prof. Marka Uglorza i Prezesa Synodu – ks. Grzegorza Giemzy - została zaprzysiężona 15.04.2012 r. w trakcie uroczystego nabożeństwa przez Biskupa Kościoła – ks. Jerzego Samca. Zaprzysiężenie odbyło się przez odczytanie fragmentów biblijnych i błogosławieństwo. Radcy Duchowni otrzymali także Róże Lutra, wskazujące na sprawowany urząd. Róża Lutra jest jednocześnie godłem luteranizmu.
 

 
W kazaniu zwierzchnik Kościoła zapytał: Jakie znaczenie mają dla nas wydarzenia Wielkiego Tygodnia? Jakie mają dla nas znaczenie? Opisał także reakcję uczniów, którzy bardzo szybko wrócili do zwykłej codzienności. Biskup zwrócił uwagę, że także współcześni chrześcijanie traktują prawdę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa w sposób spowszedniały i że jej wyjątkowość dla wielu się zdewaluowała. Dodał jednak: Dopiero zesłanie Ducha Świętego dało im moc dynamitu. Ks. Samiec złożył też osobiste wyznanie w kontekście wielkanocnej prawdy - Chrystus wymazał moje grzechy i dał mi życie wieczne. Kończąc kazanie Biskup zwrócił się do słuchaczy szeregiem pytań: Jakimi jesteśmy uczniami Jezusa? Czy takimi, którzy wrócili do codzienności? Może takimi, którzy jak przestraszeni uczniowie są wyizolowani i boją się wyjść na zewnątrz? A może jesteśmy wypełnieni Duchem Bożym, tym „dynamitem” - z i dla Chrystusa ?
 
Nabożeństwo zakończył Sakramentem Ołtarza (Komunia Święta) i błogosławieństwo Biskupa.
 

 
Kadencja Rady Synodalnej trwa pięć lat. Do zadań Rady Synodalnej należy m.in.: zwoływanie, przygotowywanie porządku obrad oraz prowadzenie sesji Synodu Kościoła, realizacja uchwał Synodu Kościoła i spraw przekazanych przez Synod Kościoła, uchwalanie szczegółowych przepisów kościelnych, ustalanie wykładni praw i przepisów kościelnych.
 
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP liczy 70 tys. wiernych i 156 czynnych duchownych. Dzieli się na 6 diecezji, z których największą jest Diecezja Cieszyńska, gdzie żyje połowa wiernych Kościoła. Druga połowa jest rozproszona w pozostałych % diecezjach. KEA w RP należy do liczącej 74 miliony rodziny kościołów luterańskich na świecie. Jest zrzeszony w Światowej Federacji Luterańskiej z siedzibą w Genewie. Zwierzchnikiem Kościoła jest bp. Jerzy Samiec a Prezesem Synodu – wybrany wczoraj na ten urząd ks. Grzegorz Giemza – Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.