english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje pasyjne dla kobiet

Czas pasyjny to szczególny czas w życiu każdego wierzącego człowieka. To czas zadumy, refleksji, wewnętrznego spojrzenia na własną wiarę, na dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty, ale przede wszystkim czas spojrzenia na osobistą relację z Bogiem. Każdy chrześcijanin w indywidualny, osobisty sposób przeżywa ten czas - sam, bądź w społeczności z innymi. Międzyparafialne Rekolekcje dla Pań z parafii Diecezji Wrocławskiej stwarzają tę możliwość, by w szerszym gronie pochylić się nad Słowem Bożym, podzielić się swoim doświadczeniem w wierze, jak również tym, co sprawia trudność nam chrześcijanom w codziennych relacjach z innymi.

 
 
W dniach 3-5 marca 2012 roku po raz piąty parafia Wang w Karpaczu gościła 31 pań z Wałbrzycha, Świdnicy, Jeleniej Góry-Cieplic, Karpacza oraz Zielonej Góry. Piątkowy wieczór, rozpoczynający wspólny czas rekolekcji, miał za zadanie zintegrować panie poprzez zabawy, umożliwiające poznanie się i stworzenie dobrych relacji do dalszej wspólnej społeczności.
 
Sobotnie zajęcia prowadzone przez Iwonę Holeksę, poświęcone były już głównemu tematowi, którym w tym roku była ZŁOŚĆ - emocja jakże znana każdemu i towarzysząca człowiekowi w różnych sytuacjach dnia codziennego. Burza mózgów, praca w grupach, wspólna dyskusja nad tym czym jest złość, jak przejawia się w naszym życiu, jakie są jej skutki w relacjach z innymi, a także spojrzenie na nią poprzez pryzmat Bożego Słowa, uświadomiły wszystkim, że niestety towarzyszy ona nam na co dzień i trudno się jej oprzeć, pozbyć. Podsumowaniem całości było przeprowadzenie procesu sądowego, gdzie na ławie oskarżonych zasiadła ZŁOŚĆ. Panie wcieliły się w rolę sędziego, ławników, oskarżyciela, obrońcy, świadków jak również widowni. Każda z pań mocno zaangażowała się w swoją rolę i po ponad półtoragodzinnym procesie (który przebiegał zgodnie z zasadami prawa) zapadł wyrok - ZŁOŚĆ to emocja neutralna sama w sobie, efekty jej działania zależą tylko i wyłącznie od temperamentu, charakteru człowieka i mogą przybierać negatywne skutki, ale również być inspiracją do stworzenia jakiegoś wielkiego dzieła.
  
 
Piątkowy jak i sobotni wieczór, skupiał wszystkie panie przy Bożym Słowie. Pasyjne refleksje przygotowane przez Lucynę Żak, skierowane były na osobistą relację z Bogiem poprzez modlitwę oraz na szukaniu i wzywaniu Pana, dopóki można Go znaleźć i jest On blisko każdego człowieka (Iz 55,6). Uwieńczeniem i dopełnieniem rekolekcyjnego czasu, było niedzielne nabożeństwo połączone ze spowiedzią i społecznością Wieczerzy Pańskiej.
 
Jubileuszowe - piąte Międzyparafialne Rekolekcje dla Pań są dowodem, jak bardzo potrzebny jest czas, aby wyjść, wyjechać z domu, zatrzymać się w zabieganiu, odsunąć od siebie troski i kłopoty dnia codziennego i w gronie innych wierzących poddać się pasyjnej refleksji. Za ten wspólnie spędzony czas jesteśmy wdzięczne gospodarzom i organizatorce spotkania Bogusławie Pech.
 
Lucyna Żak