english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje pasyjne w Łodzi

W dniach 3–4 kwietnia w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi odbyły się Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne.


Mottem rekolekcji było zdanie: „Drogą do zbawienia jest krzyż odkupienia”, a hasłem biblijnym fragment z Listu do Rzymian 5,19: „Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia.”


Jako pierwsza, bo już we wtorek po południu na ulicy Piotrkowskiej zameldowała się grupa z Radomia, której opiekunem był ks. Wojciech Rudkowski. Następnego dnia dołączyli do niej kolejni uczestnicy z Ozorkowa, Pabianic, Piotrkowa Trybunalskiego, Zgierza oraz gospodarze z Łodzi.


Tradycyjnie rekolekcje rozpoczęły się w środę od rozważania wygłoszonego przez ks. bp Jana Cieślara, zwierzchnika Diecezji Warszawskiej. Następnie przyszedł czas na wspólny śpiew oraz naukę głównego hasła rekolekcji. Każdy z uczestników odrysował na znajdujących się na stołach kartkach swoją dłoń, a najmłodsi uczestnicy ułożyli z nich krzyż powieszony później na jednej ze ścian Mateusika (czyli kaplicy w której odbywały się zajęcia). Po części wspólnej wszyscy rozeszli się do odpowiednich grup wiekowych, w których omawiany był tekst o stworzeniu świata oraz grzechu pierwszych ludzi. Po zajęciach w grupach przyszedł czas na wspólny posiłek. Modlitwę oraz błogosławieństwo kończące pierwszy dzień rekolekcji poprowadził ks. Wojciech Rudkowski.


Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się od rozważania ks. radcy Marcina Undasa (Parafia Zgierz). Tak samo, jak w dniu poprzednim, następnym punktem programu był wspólny śpiew, a między pieśniami prowadzone były konkursy z nagrodami – sprawdzające pamięć oraz wiedzę z poprzedniego dnia. Odbyły się też zajęcia w grupach, których tematem było odkupienie. Modlitwę oraz błogosławieństwo kończące diecezjalne rekolekcje poprowadził gospodarz tegorocznych rekolekcji ks. Michał Makula.


Tegoroczne Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne przygotowali i prowadzili: ks. Michał Makula, Paweł Meler, Paweł Mikołajczyk, Ewelina Podżorska, Oskar Wild i Bożena Zamarska.