english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rekolekcje w Diakonacie

W Domu Macierzystym Ewangelickiego Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim odbyły się rekolekcje pasyjne dla sióstr diakonis.
 
Rekolekcje zgromadziły siostry diakonise z Dzięgielowa, Bytomia-Miechowic i Węgrowa. Tematem wykładów były ewangelickie pryncypia „Tylko Chrystus – Tylko Słowo”. Rekolekcje zakończyło niedzielne nabożeństwo w kościele "Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Tegoroczne rekolekcje prowadził m.in. bp Jerzy Samiec.
 
Diakonat to wspólnota, w której żyją niezamężne kobiety, poświęcające się służbie charytatywnej i społecznej w Kościele i poza nim. Ewangelickie Diakonise swoją służbę pełnią jako siostry miłosierdzia. W Polsce posługa diakonisy istnieje od 1923 roku.
 
Diakonat od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną Kościoła. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej (obecne Czechy), późniejszy proboszcz parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu "Eben-Ezer" w Dzięgielowie. Siostry diakonise od początku wspierały swoją służbą działalność ewangelizacyjną., szczególnie Tygodnie Ewangelizacyjne. Podobnym celom, co Tygodnie Ewangelizacyjne, służyły organizowane corocznie uroczyste obchody Święta Żniw w Dzięgielowie, skupiające tysięczne rzesze uczestników. Miały pobudzić serca do wiary, ręce do czynu. Diakonat wciąż wspiera tę pracę i udostępnia dla niej posiadane urządzenia i środki.
 
Obecnie do Ewangelickiego Diakonatu „Eben-Ezer” należy osiemnaście sióstr. Duszpasterzem Diakonatu jest ks. Marek Londzin – proboszcz parafii w Dzięgielowie.
 
BIK