english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Seminarium SPE w Jaworzu

Jaworze na Śląsku Cieszyńskim było miejscem kolejnego seminarium zorganizowanego przez zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich. W dniach 13-15 kwietnia 2012 roku przedsiębiorcy różnych branż znów się spotkali, aby wysłuchać prelekcji, dyskutować wokół poruszanych zagadnień i omówić bieżące sprawy w swoich firmach, wymieniając się doświadczeniami. Seminarium odbywało się w Villi Barbara. Rozpoczęło się od modlitwy prowadzonej przez ks. Cezarego Królewicza i powitania prezesa SPE Edgara Barcikowskiego z Wrocławia. Następnie zaprezentowane zostały 3 prelekcje. Pierwszą zatytułowaną Kryzys finansowy czy kryzys etyki odpowiedzialności przedstawił ks. Cezary Królewicz. Drugą dotyczącą finansowania rozwoju firm przygotował i przedstawił Witold Wójcicki z WCG Consulting Group, a trzecią Dawid Legierski - Branding Consultant, który skoncentrował się na omówieniu zagadnienia budowania marki w strategii rozwoju firmy.

 
Wszystkie prelekcje przeplatane były ożywionymi dyskusjami wokół poruszonych w nich zagadnień.
 

 

 
Wśród wniosków płynących z zaprezentowanych prelekcji znajdują się głównie te, które pokazują, że istotą obecnego kryzysu finansowego są brak zaufania na rynkach finansowych, chciwość, posługiwanie się nieprawdziwymi danymi na przykładzie Grecji, tzw. toksyczne aktywa i bańki spekulacyjne. Brak odpowiedzialności jako brak zasady etycznego prowadzenia biznesu jest główną przyczyną zawirowań, a nie brak kapitału na rynku. W tak trudnych czasach nie wystarczy jedynie logo firmy, ale konieczne są działania typu brandingowego czyli m.in. budowanie świadomości marki.
 
Oprócz wysłuchania prelekcji uczestnicy seminarium mieli możliwość kontynuowania rozmów i wymiany doświadczeń w Bielsku-Białej w jednej z firm prowadzonej przez ewangelickiego przedsiębiorcę.
 
Seminarium zakończyło się nabożeństwem niedzielnym w kościele ewangelickim w Jaworzu, w czasie którego kazanie wygłosił ks. Cezary Królewicz pełniący funkcję asystenta kościelnego SPE.
 
ks. Cezary Królewicz