english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Skarbonka diakonijna na rzecz osób starszych

Pod hasłem „Pomagam starszym” rusza kolejna edycja ekumenicznej akcji „Skarbonka diakonijna”. W czasie pasyjnym kościelne organizacje charytatywne namawiają do rezygnacji z niektórych przyjemności na rzecz osób potrzebujących.

 

Akcja rozpocznie się w pierwszą niedzielę pasyjną. Prowadzona jest przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego razem z rzymskokatolickim Caritas Polska, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

 
 
Hasło tegorocznej akcji brzmi „Pomagam starszym”. Jest ono związane z ogłoszeniem przez Komisję Europejską Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 15 lutego 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, na której przedstawiciele poszczególnych organizacji tłumaczyli cele akcji.
 
Osoby starsze borykają się z różnymi problemami: wykupywanie leków, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, samotność. Jest bardzo ważne, abyśmy o nich nie zapominali – mówiła Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
 
Chodzi o to, byśmy uczyli się pewnej wrażliwości, dostrzegali nie tylko swoje potrzeby, ale też innych – szczególnie starszych. Chcemy pokazać wartość więzi międzypokoleniowej –tłumaczył sekretarz generalny Caritas Polska ks. Zbigniew Sobolewski.
 
Starsi to my – tyle, że jutro – zauważył ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos Kościoła Prawosławnego. – Jeśli spojrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że opieka nad starszymi jest przejawem zdrowego chrześcijaństwa – przekonywał.
 
Akcja potrwa od pierwszej niedzieli pasyjnej do Wielkanocy. W tym czasie obie Diakonie, Caritas i Eleos będą namawiać do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania uzyskanych w ten sposób funduszy na cele akcji. Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozprowadziła do wszystkich parafii ewangelickich w Polsce łącznie 13 tys. skarbonek. Zebrane środki finansowe będą przeznaczone m.in. na wspieranie projektów na rzecz aktywizacji osób starszych i łączenia pokoleń.
 
więcej: http://www.diakonia.org.pl//o_kosciele/kierownicze_gremia_kosciola/biskup_kosciola.html
 
mk