english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie Biskupa Kościoła z zarządem SPE

W dniu 11 lutego 2012 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie, odbyło się spotkanie bp. Jerzego Samca z zarządem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich. Rozmowy dotyczyły obecnego funkcjonowania Stowarzyszenia oraz perspektyw rozwoju w kontekście potrzeb Kościoła. Poruszano również kwestie celów organizacji i sposobów ich realizacji.
 
Było to pierwsze spotkanie nowego zarządu Stowarzyszenia, którego kadencja rozpoczęła się w październiku 2011 r. W spotkaniu brał udział również kościelny asystent Stowarzyszenia ks. Cezary Królewicz z Lubania.
 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich powstało w 1999 roku z inicjatywy bp. Jana Szarka oraz grupy biznesmenów. Stowarzyszenie współpracuje z partnerem niemieckim - INITIATIVE e.V. - Towarzystwo Wspierania Odpowiedzialności Ewangelickiej w Gospodarce Europy Środkowej i Wschodniej (Fördergeselschaft für evangelische Verantwortung in der Wirtschaft Mittel- und Osteuropa e.V.)
 
Misją Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich jest mi. propagowanie ewangelickiego etosu pracy i podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców oraz wspieranie przedsiębiorców ewangelickich. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ewangelickich jest pomostem w budowaniu kontaktów gospodarczych opartych na zaufaniu w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu.
 
Szczegóły: http://www.spe.pl/

BIK