english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie liderek Diecezji Cieszyńskiej

W sobotę, 28 kwietnia 2012 r. , w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie odbyła się, organizowana corocznie przez Diecezjalną Komisję Kobiet Diecezji Cieszyńskiej, Konferencja Liderek. Temat tym razem dotknął historii Kobiet Reformacji.

 

 
Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk w ramach europejskich obchodów Dekady Reformacji, omówiła sylwetkę księżnej cieszyńskiej, autorki wydanego w 1584 r. Porządku kościelnego i szkolnego Katarzyny Sydonii.
 
Słowem Bożym usłużyła Anna Wantulok.
 
Po części religijno-historycznej, podczas posiłku, zaproszone kobiety dzieliły się doświadczeniami z działalności poszczególnych Kół Pań. Około 30 osób reprezentowało Koła z Bładnic, Cieszyna, Marklowic, Hażlacha, Drogomyśla, Godziszowa, Goleszowa, Jasienicy, Jaworza, Ustronia.
 
Po konferencji odbyło się robocze spotkanie członkiń Diecezjalnej Komisji Kobiet Diecezji Cieszyńskiej w RP. Nastąpiło też ukonstytuowanie się komisji nowej kadencji Synodu i wytyczenie planu pracy na najbliższy rok.