english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Święta pamięć w Wiśle

... w 70 – tą rocznicę śmierci ks. bp. dr. Juliusza Burschego
 
Parafia Ewangelicko – Augsburska w Wiśle (Diecezja Cieszyńska) była miejscem, gdzie uczczono pamięć wielkiego patrioty, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w II RP, rzecznika rządu polskiego, zamordowanego w więzieniu gestapo w Berlinie ks. bp. dr. Juliusza Burschego. W sobotni wieczór, w Sali Domu Zborowego im. ks. bp. dr. Andrzeja Wantuły odbyło się spotkanie wspomnieniowe z filmową prezentacją postaci Biskupa – Męczennika. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: bp Paweł Anweiler - Biskup Diecezji Cieszyńskiej, prof. dr hab. Juliusz Gardawski z SGH – prawnuk Biskupa Juliusza Bursche oraz Jan Poloczek – Burmistrz Miasta Wisła.
 
Proboszcz Parafii ks. Waldemar Szajthauer wskazał na trzy powody, dla których właśnie wiślańska Parafia jest miejscem wspominania.
 
Zachęta, a nawet wskazanie wypływa z Bożego Słowa. Autor Listu do Hebrajczyków napomina: „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13, 7).
  
Ks. bp dr Andrzej Wantuła w artykule: „W pamięci śląskiego ludu” napisał takie oto słowa: „Ks. Biskup J. Bursche miał życie pełne utrudzeń i walk, dni wielkich i rozczarowań. Bo takie bywa życie wielkich ludzi. Wśród prac i dźwigania brzemion przeżywał jednak chwile jasne, pogodne, uśmiechnięte. Najwięcej dawały mu ich okresy spędzone w Wiśle i na Śląsku.
 
Myśląc o jego olbrzymim trudzie życia z perspektywy lat, jakie nas dzielą od jego męczeńskiej śmierci i wywołując wspomnienie jego osobowości z gęstniejących mroków przeszłości, chcemy go widzieć i dziś, gdy go wspominamy, takim, jakim wśród nas bywał: chcemy go widzieć uśmiechem błogosławiącego naszą pracę w Kościele Chrystusowym, nasze trudy i brzemiona. W sercach naszych, które go zawsze czcią otaczały i synowskimi darzyły uczuciami najgłębszego szacunku i miłości, jak długo one biją, niech jego postać żyje taką, jakąśmy zawsze widzieli: pogodna i zachęcająco uśmiechnięta. Pamięć jego na Cieszyńskim niechaj prawdziwie pozostanie święta”.
 

I wreszcie rok 2012 to 110 rocznica pierwszego przyjazdu ks. Juliusza Bursche do Wisły, którą został zauroczony tak bardzo, że po roku już wybudowane zostało „Zacisze” – dom ks. Juliusza Bursche. Tu odnajdywał polski lud ewangelicki z jego żywą i szczerą pobożnością.

Wisła stała się miejscem odpoczynku dla Biskupa Juliusza Bursche ale i wielu spotkań, które owocowały tym, że niepodzielony wówczas Śląsk Cieszyński stał się częścią Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego w RP, którego zwierzchnikiem był Biskup Bursche.
 
O tej historii w czasie niedzielnego, wspomnieniowego nabożeństwa, które odbyło się w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle, opowiadał prof. dr hab. Juliusz Gardawski. Okolicznościowe kazanie w oparciu o tekst z Listu do Rzymian 8, 35 – 39 wygłosił bp Paweł Anweiler. W nabożeństwie, obok miejscowych duszpasterzy, uczestniczył także ks. bp senior Jan Szarek.
 
We wrześniu br. w 150. rocznicę urodzin Biskupa Juliusza Bursche zaplanowano Forum Ewangelickie poświęcone tej wybitnej postaci. Możemy więc nawiązać do zacytowanych już słów i powiedzieć: pamięć o Biskupie Juliuszu Bursche na Cieszyńskim i w Wiśle pozostanie święta.