english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synod diecezjalny w Katowicach

W sobotę, 25 lutego 2012 r. w Katowicach odbyła się pierwsze sesja nowego synodu diecezjalnego Diecezji Katowickiej. Sesja rozpoczęła się od nabożeństwa w kościele Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie synodałowie złożyli ślubowanie, przystąpili do Komunii Świętej i wysłuchali kazania, które wygłosił ks. Sebastian Olencki (Gliwice). Rozdano również nagrody Róży Lutra, które Rada Diecezjalna przyznała za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz parafii.
 
Sesja miała charakter sprawozdawczo-wyborczy. Na początku synod wysłuchał i przyjął sprawozdania bp. Tadeusza Szurmana oraz komisji rewizyjnej.
 
Rada Diecezjalna
Diecezji Katowickiej
 
  
bp Tadeusz Szurman - biskup                              Artur Steinert - kurator
 
   
ks. Henryk Reske - radca                            Joachim Gibiec - radca
   
Druga część obrad była poświęcona była wyborom władz diecezjalnych. Prowadził ją wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha. Synod wybrał nową radę diecezjalną. Oprócz bp. Tadeusza Szurmana (z urzędu) tworzą ją: Artur Steinert z Pszczyny (kurator dieczjalny), ks. Henryk Reske z Orzesza (radca duchowny) i Joachim Gibiec z Czerwionki (radca świecki). Zastępcami radców zostali: ks. Jan Kurko i Norbert Barcz. Wybrano też diecezjalną komisję rewizyjną.
Delegatami świeckimi do Synodu Kościoła zostali: Maria Czudek (Gliwice), Roman Fenger (Tychy), Joachim Gibiec (Czerwionka), Emir Kasprzycki (Zabrze), Bożena Polak (Katowice), Magdalena Schröder (Kluczbork).
 
Na zakończenie obrad wspomniano długoletniego członka synodu diecezjalnego, byłego proboszcza parafii w Krakowie, ks. Romana Miklera, który zmarł w piątek, 24 lutego br. Obrady zakończono modlitwą i błogosławieństwem biskupa diecezjalnego.