english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Synody diecezjalne na Mazurach i we Wrocławiu

W sobotę, 18 lutego 2012 r. obradowały Synody Diecezjalne Diecezji Mazurskiej w Mikołajkach oraz Diecezji Wrocławskiej we Wrocławiu. Na swojej pierwszej sesji synodałowie między innymi wybierają Radę Diecezjalną, Diecezjalną Komisję Rewizyjną, komisje diecezjalne oraz świeckich delegatów do Synodu Kościoła.
 


W Diecezji Mazurskiej dokonano wyborów nowego kuratora diecezjalnego. Została nim Wanda Wróblewska z parafii w Kętrzynie. Zastąpiła ona na tym stanowisku prof. Jana Kiszę, który nie brał udziału w wyborach. Radcą duchownym wybrany został ponownie ks. Krzysztof Mutschmann z parafii w Sorkwitach. Na świeckiego członka Rady Diecezjalnej wybrany został Ryszard Jerosz z parafii w Szczytnie.
 
Delegatami Diecezji Mazurskiej do Synodu Kościoła zostali wybrani: Ryszard Jerosz (ponownie) z parafii w Szczytnie oraz Robert Kempa z parafii w Giżycku.
 
Więcej: Diecezja Mazurska
***

W Diecezji Wrocławskiej Rada Diecezjalna została wybrana w dotychczasowym składzie. Kuratorem został dr Maciej Lis z parafii we Wrocławiu, radcą duchownym ks. Waldemar Pytel z parafii w Świdnicy, a radcą świeckim Leopold Weinbrenner z parafii we Wrocławiu.

 

 
Delegatami Diecezji Wrocławskiej do Synodu Kościoła zostali wybrani: Katarzyna Luc (ponownie) z parafii w Szczecinie oraz Witold Grzesiak z parafii we Wrocławiu.
 
Więcej: Diecezja Wrocławska
***
 
Najwyższą władzą Diecezji jest Synod Diecezjalny. W skład Synodu Diecezji wchodzą wszyscy czynni duchowni Diecezji oraz świecy przedstawiciele każdej parafii. Zadaniem Synodu Diecezjalnego jest dbanie o współpracę między parafiami, rozstrzyganie w sprawach dotyczących życia religijnego i kościelnego diecezji a także wybory Rady Diecezjalnej, Biskupa Diecezjalnego oraz przedstawicieli do Synodu Kościoła. Synod Diecezji zatwierdza sprawozdania Biskupa Diecezjalnego i Rady Diecezjalnej. Kadencja Synodu trwa pięć lat.
 
Pracami Synodu Diecezjalnego kieruje czteroosobowa Rada Diecezjalna, która jest władzą wykonawczą diecezji. W skład Rady wchodzi Biskup Diecezjalny oraz świecki Kurator Diecezjalny, a także radca duchowny i radca świecki. Do zadań Rady Diecezjalnej należy m.in. zarządzanie majątkiem diecezji, wykonywanie uchwał Synodu Diecezjalnego, a także zajmowanie się sprawami zleconymi przez kościelne władze przełożone.
 
wg BIK