english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Urodziny pastorostwa Wernerów

W niedziele 5 lutego w Parafii św. Mateusza w Łodzi, odbyło się uroczyste nabożeństwo, połączone z jubileuszem 80 urodzin ks. Mariusza Wernera oraz pastorowej Elżbiety Werner.


Nabożeństwo poprowadził ks. Michał Makula, a asystował mu ks. Helmut Zircke z Hanoweru, który przez lata współdziałał z ks. M. Wernerem w ramach współpracy parafialnej. Słowa pozdrowienia jubilatowi oraz zebranym w kościele wiernym przekazał ks. Georg Sichler z Komitetu Pomocy z Niemiec.


Po nabożeństwie w kaplicy „Mateusik” odbyło się spotkanie wiernych, którzy osobiście chcieli złożyć życzenia jubilatom. Swoimi refleksjami, podzielił się ks. Helmut Zircke, podkreślając wytrwałość i serdeczność jubilata, które przez wszystkie lata pomagały mu w duszpasterskich obowiązkach. Praca ta zawsze stanowiła misję wypełnianą w różnych miejscach, w niekiedy ciężkich okolicznościach. Podkreślił rolę i znaczenie pastorowej, która zawsze stała obok męża wspierając go w pracy parafialnej.


Ks. Mariusz Werner (ur. 1932 w Poznaniu), ukończył teologię w 1956 roku – będąc jednym z pierwszych roczników kształconych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ordynowany został w tym samym roku, przez bp. Karola Kotulę w Kaliszu. Do 1958 roku, był wikariuszem diecezji warszawskiej. Od 1959 roku, został administratorem, a następnie od 1964 roku, proboszczem w Zgierzu. W tym okresie posługę pełnił również w Ozorkowie, Łęczycy, Łowiczu i Kutnie. W 1979 roku, został wybrany na proboszcza parafii św. Mateusza w Łodzi, pełniąc swój urząd do 1996 roku, kiedy przeszedł na emeryturę.


Równocześnie z obowiązkami parafialnymi, ks. Werner działał na niwie ekumenicznej, będąc wieloletnim przewodniczącym łódzkiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W szerszej świadomości społecznej dał się poznać jako członek zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.