english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybory Biskupa Diecezji Mazurskiej

W czasie pierwszej sesji V Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła, synodałowie dokonali wyboru biskupa diecezjalnego. Na następną, trzecią kadencję wybrany został bp Rudolf Bażanowski, uzyskując 40 na 41 oddanych głosów. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim kadencja na stanowisku biskupa trwa 10 lat.
  
 
Bp Rudolf Bażanowski był jedynym kandydatem, a posługę biskupa mazurskiego pełni od 1992 roku.
 
***
 
Bp Rudolf Bażanowski urodzony się w 1953 roku w Kiczycach koło Skoczowa. W roku 1978 po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, otrzymaniu dyplomu magistra teologii ewangelickiej i ordynacji 19.11.1978 r. w Goleszowie rozpoczął posługę duszpasterską jako wikariusz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie (Diecezja Mazurska). W roku 1984 został proboszczem tejże parafii i pełnił tę funkcję do 1997 roku. W tym roku też rozpoczął służbę duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, gdzie został proboszczem.
  

 

W roku 1991 został wybrany przez Zgromadzenie Diecezjalne na seniora Diecezji Mazurskiej, a później przez Synod Diecezjalny na biskupa diecezjalnego. Wyświęcenie i wprowadzenie miało miejsce w Olsztynie 22 marca 1992 roku. W lutym 2002 r. przez Synod Diecezji Mazurskiej ponownie został wybrany na zwierzchnika Diecezji.
 

 

Motto posługi biskupiej: "Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych" (Ef 3,17)