english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Wybory Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej

Podczas sobotnich obrad Synodu Kościoła (14 kwietnia 2012 r.) odbyły sie wybory Prezesa Synodu i radców Rady Synodalnej.
 
Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Grzegorza Giemzę, dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie oraz ks. prof. Marka Jerzego Uglorza, wykładowcy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przed wyborami obaj kandydaci mieli możliwość zaprezentowania swojej osoby i wizji działania Synodu Kościoła oraz jego prezesa. 
 
   
 ks. Grzegorz Giemza                                                       ks. Marek J. Uglorz
    
W wyniku tajnego głosowania kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:  ks. Grzegorz Giemza - 32 głosy, ks. Marek J. Uglorz - 27 głosów. Głosowało 62 synodałów.
 
Prowadzący wybory Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec ogłosił, że prezesem Synodu XIII kadencji został ks. Grzegorz Giemza. 
 
Prezes Synodu Kościoła jako przewodniczący Rady Synodalnej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia, przewodniczy im i czuwa nad realizacją uchwał Rady. Przewodniczący Rady Synodalnej reprezentuje ją wobec władz Kościoła i na zewnątrz.

***
  
Ks. Grzegorz Giemza urodził się 24 sierpnia 1969 roku, w Katowicach. Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1988-1993. Praktykę kandydacką i wikariat odbył w warszawskiej parafii Świętej Trójcy.
 
Ordynowany został 14 maja 1994 w Łodzi, z dniem ordynacji został mianowany wikariuszem diecezjalnym Diecezji Warszawskiej. Od stycznia 1995 roku pełnił obowiązki Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży Diecezji Warszawskiej. Od stycznia 1996 roku, podjął obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego z siedzibą w Dzięgielowie na Śląsku Cieszyńskim, a od grudnia 2002 roku obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży.

Od 1997 roku pełni funkcję dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie. Członek Synodów X, XI i XII kadencji, superwizor i wiceprezes Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce. Doktorant Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczestnik i organizator licznych konferencji teologicznych i misyjnych. Żonaty, ma dwóch synów i córkę.
 
***
 
Do wyborów radców Rady Synodalnej zgłoszono następujących kandydatów:
- świeccy kandydaci: Marek Cieślar, Maria Czudek, Cezary Gmyz, Józef Król
- duchowni kandydaci: ks. Marek Loskot, ks. Adam Malina, ks. Krzysztof Mutschmann, ks. Edwin Pech, ks. Marek J. Uglorz.
 
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
- świeccy kandydaci: Marek Cieślar - 32, Maria Czudek - 37, Cezary Gmyz - 16, Józef Król - 21.
- duchowni kandydaci: ks. Marek Loskot - 7, ks. Adam Malina - 28, ks. Krzysztof Mutschmann -12, ks. Edwin Pech - 32, ks. Marek J. Uglorz - 28.
     
Zgodnie z przepisami prawa kościelnego powyższe wyniki oznaczają, że radcami Rady Synodalnej zostali: ks. Edwin Pech i ks. Marek J. Uglorz (radcy duchowni) oraz Maria Czudek i Marek Cieślar (radcy świeccy). Zastępcami członków Rady Synodalnej zostali: ks. Adam Malina i Józef Król. 
     
Nowa Rada Synodalna z Biskupem Kościoła
(od lewej: Marek Cieślar, ks. Edwin Pech, bp Jerzy Samiec,
ks. Grzegorz Giemza, ks. Marek Uglorz, Maria Czudek)   
 
więcej zdjęć: www.zwiastun.pl