Być razem Kościołem w czasie pandemii

W języku polskim ukazał się dokument Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE).

Pandemia COVID-19 dotknęła wszystkich aspektów życia społecznego, także życia Kościołów. Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE), w oparciu o doświadczenia swoich Kościołów członkowskich różnych tradycji ewangelickich (luterańskiej, reformowanej, unijnej, metodystycznej, a także braci czeskich i waldensów), przygotowała dokument studyjny „Być razem Kościołem w czasie pandemii” – Refleksje z perspektywy ewangelickiej. Jest on pomyślany jako praktyczna pomoc w przemyśleniu roli doświadczenia pandemii w życiu Kościoła.

Dokument studyjny proponuje refleksję nad różnymi aspektami życia Kościoła: liturgią, jego świadectwem wobec świata, służbą bliźniemu – diakonią, a także wspólnotą – koinonią, której Kościoły są częścią. Autorzy dokumentu, korzystając między innymi z praktycznych przykładów działania Kościołów członkowskich WKEE, rozważają takie kwestie jak rola Kościołów w czasie pandemii, nabożeństwo i duszpasterstwo czy publiczne świadectwo Kościoła. Sięgają do pytań związanych z ograniczeniami wolności i demokracji, wyzwaniami dla edukacji, zrównoważonym rozwojem, zdrowiem czy dylematami etycznymi, jakie napotyka się w obliczu przeciążenia systemów służby zdrowia. Pytają także o uwarunkowania współistnienia ludzi w dobie pandemii, w kontekście ponownego doświadczenia granic w Europie, wzrostu przemocy domowej, a także pytań o dalszą integrację na kontynencie europejskim.

To zaproszenie do refleksji przygotowane przez europejskie Kościoły ewangelickie dostępne jest obecnie także języku polskim. Tekst dokumentu można pobrać tutaj.

Zachęcając do lektury, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce organizuje 1 października o godz. 18.00 webinarium nt. dokumentu WKEE. Godzinne spotkanie odbędzie się na platformie zoom.

Webinarium odbędzie się 1 października br. (piątek) o godz. 18 00 i potrwa godzinę. Refleksją dotyczącą tematów poruszanych w dokumencie podzielą się: bp Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Diecezja Pomorsko-Wielkopolska), dyr. Wanda Falk (Diakonia Polska), ks. Marcin Brzóska (WKEE, Parafia w Cieszynie, dk. Halina Radacz (Redakcja Ekumeniczna TVP), ks. Oliwier Engelhardt (WKEE), dr Ewa Jóźwiak (Kościół Ewangelicko-Reformowany), Elżbieta Byrtek (Parafia Świętej Trójcy w Warszawie), ks. Marcin Markuzel (Parafia w Bładnicach), ks. Arkadiusz Raszka (Parafia w Łodzi), Przemysław Śmiejek (CHTI)

https://zoom.us/j/96144606120?pwd=THFXVlBsaWQvSHl6YnNWOVRQZTZQZz09

Meeting ID: 961 4460 6120
Passcode: 057556

Serdecznie zapraszamy!