Ekumeniczny Lublin 2021

22 lutego odbyła się online konferencja prasowa projektu „Ekumeniczny Lublin”.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie wraz z partnerami ekumenicznymi zainaugurowała kolejny rok współpracy programem „Ekumeniczny Lublin 2021. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”.

Najbliższe wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 24 lutego o godz. 18.00 w Jesziwie Mędrców Lublina – największej na świecie żydowskiej szkole talmudycznej przed II wojną światową. Na to wydarzenie złoży się: międzyreligijne nabożeństwo, a także debata trzech rabinów: Michaela Schudricha – Naczelnego Rabina RP, Stasa Wojciechowicza z Warszawy i Dawida Szychowskiego z Łodzi.
Debatę tę poprowadzi prof. Sławomira Jacek Żurek (KUL).

Ciekawie zapowiadają się również kolejne debaty, które w ramach projektu odbywać się będą co miesiąc. Planowane są m.in. dyskusje o wychowaniu do dialogu, miejscu teologii w dialogu ekumenicznym, a także omówienie takich tematów jak: Miłosierdzie – Współczucie – Pomoc, czy Kobieta – Dialog – Kościół. Wszystko to z udziałem przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Ze względu na sytuację pandemiczną wszystkie wydarzenia projektu, który zakończy się II Międzynarodowym Ekumenicznym Kongresem „Jerozolima i Lublin – miasta dialogu” (23-25.11. 2021) w Jerozolimie, wszystkie wydarzenia będą transmitowane poprzez media społecznościowe. Streaming do najbliższego, a także plakaty ze szczegółami projektu poniżej.