Ewangelickie rekolekcje w ciszy

Zaczynam rok z Bogiem.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Ewangelickich rekolekcjach w ciszy w terminie 1-7 stycznia 2022 roku w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Organizatorem rekolekcji jest ks. dr Grzegorz Olek.

Siedem dni w milczeniu, które mają prowadzić do pogłębionej modlitwy, do przeżywania obecności Boga w przyrodzie, Słowie, Wieczerzy Pańskiej i odkrywania Jego drogi w swoim życiu. Ten czas to szukanie spotkania z Bogiem w Jego Ogrodzie, bo przestrzenią jest Biblia, a cisza pomocą w świecie, który bombarduje nas bodźcami, informacjami i aktywnościami.

Cisza

Cisza ma różne oblicza. Rekolekcje w ciszy to nie w pierwszym rzędzie milczenie, ale słuchanie. Słuchanie tego, co mówi mi moje, często przemęczone i wyeksploatowane, ciało. Słuchanie tego, co mówią mi moje, często na co dzień tłumione, uczucia. Słuchanie tego, co mówi do mnie Bóg, a ja często nie słyszę tego, bo tak jestem zaprzątnięty codziennością.

Prowadzący towarzyszy przebywającym w ciszy. Dba o to, żeby przestrzeń, rytm dnia i wspólne spotkania wspierały wchodzenie w intensywną rozmowę z Bogiem i z samym sobą. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojej przestrzeni ciszy i ćwiczenie się w słuchaniu.

Przebieg dnia

Rekolekcje składają się z pięciu całych dni oraz dnia wprowadzającego i kończącego rekolekcje. Każdego dnia jest przestrzeń na kontakt z przyrodą, dużo czasu na własną medytację tekstów biblijnych, poranną modlitwę, ćwiczenia ciała, rozmowę z przewodnikiem, wieczorne impulsy do duchowych ćwiczeń oraz na Wieczerzę Pańską. Ważną rolę odgrywa ewangelicka wolność w poszukiwaniu form, sposobów i środków, które będą pomocne w wejściu w przeżywanie Bożej obecności, w słuchaniu i byciu otwartym na to, co może się wydarzyć.

Temat rekolekcji

Pierwsze dni stycznia wiążą się z momentem przejścia do nowego roku. Rozpoczęcie roku od czasu pogłębionej modlitwy, wyciszenia i wsłuchania w Słowo Boże ma być pomocą w odnalezieniu siebie na drodze duchowego życia albo nowym etapem w życiu z Bogiem. Stanowi także alternatywę dla tradycyjnych postanowień noworocznych, pragnień i życzeń, które szybko rozbijają się o codzienność. Wsłuchanie się w siebie w ciszy i Bożej obecności pozwala lepiej rozpoznać co się we mnie dzieje i czego tak naprawdę potrzebuję.

Więcej informacji o terminie i zgłoszeniach na: www.bozyogrod.pl/

tekst: ks. dr Grzegorz Olek