Film związany z wystawą „Tolerancja”

Owocem współpracy z Andrzejem Łazowskim jest film oparty o temat Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w 2019 roku.

Film „Tolerancja” jest pokłosiem wystawy o tym samym tytule, która powstała w ramach Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich w Szczecinie w 2019 roku, które odbywały się pod hasłem „Tolerancja w wielokulturowym i wieloreligijnym świecie”.

Zdjęcia wiernych z tutejszej parafii wykonał artysta fotograf Andrzej Łazowski, natomiast ich refleksje związane z tolerancją spisała dziennikarka Ewa Podgajna. Dwa lata temu odsłonięty został na terenie parafii ewangelickiej Świętej Trójcy na Łasztowni w Szczecinie „Pomnik Tolerancji” z cytatem ks. Dietricha Bonhoeffera: Kościół jest tylko kościołem, jeśli jest dla innych.

W czasie tegorocznych Międzynarodowych Dni Bonhoefferowskich, które odbywały się pod hasłem „Bonhoeffer we współczesnej sztuce”, kazanie w Ogrodzie Ciszy i Medytacji im. Bonhoeffera w Szczecinie Zdrojach wygłosiła dk. Izabela Sikora, wykłady poprowadzili: dr Daniel Rycharski z Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Wilfried Schulz z Berlina, a koncert „Renesans Reformacji” wykonał zespół „La Viva Fiamma”. W niedzielnym kazaniu ks. Sławomir Sikora poruszył temat „spotkania” Bonhoeffera z Różewiczem.

Andrzej Łazowski przygotował film, oraz katalog nawiązujący do wystawy „Tolerancja”, uczestnicy konferencji otrzymali również koszulki z logo wystawy. Tegoroczne Międzynarodowe Dni Bonhoefferowskie były dofinansowane przez: Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg VA, Ewangelicko-Luterański Kościół Północnych Niemiec, Urząd Miasta Szczecin oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Link do filmu