Finał akcji „Fundusz dla żywych”

W piątek 5 lutego bp Adrian Korczago przekazał Szpitalowi Śląskiemu w Cieszynie, na ręce dyrektora Czesława Płygawko, sprzęt medyczny zakupiony w ramach akcji „Fundusz dla żywych”.

27 października 2020 r. bp Adrian Korczago, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,  skierował do wiernych apel dotyczący funkcjonowania ewangelickich cmentarzy w kontekście Pamiątki Umarłych obchodzonej 1 listopada. Wskazując na istotę ewangelickiego myślenia o zagadnieniu przemijania, wspominania zmarłych podkreślał, że dla człowieka wierzącego cmentarz może być miejscem nie tylko kojarzącym się z żałobą i zadumą, lecz służy uświadomieniu, że życie, mimo śmierci, w Chrystusie odnosi zwycięstwo. Biskup nawiązywał do akcji parafii w Wiśle, Golasowicach i Jastrzębiu-Zdroju „Odpowiedzialni za stworzenie” zachęcając, by nie mnożyć wielu sztucznych odpadów oraz zniczy, lecz przekazać finanse na wsparcie potrzebujących.

Biskup zaapelował, by kwoty, które wierni planowali przeznaczyć na znicze czy kwiaty, przekazywać na pomoc szpitalom w najbliższej okolicy, które potrzebują różnego rodzaju wsparcia na czas walki z epidemią COVID-19. Akcja nosiła tytuł „Fundusz dla żywych”. Ostatecznie udało się zebrać 19 834,20 zł. Za tę kwotę diecezja cieszyńska nabyła:

  • Aparat HNFC do terapii wysokoprzepływowej
  • 2 układy oddechowe do aparatu Humid
  • 3 kaniule donosowe
  • Adapter do tracheostomii

Urządzenia te służą do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, w ramach którego do płuc pacjenta podawane jest ogrzane i nawilżone powietrze wzbogacone w tlen. To niezwykle istotne w terapii pacjentów z niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19, ponieważ umożliwia poprawę natlenienia, częstości oddechów, zmniejsza uczucie duszności, zwiększa komfort pacjenta oraz przyczynia się do szybszej rekonwalescencji po ekstubacji u pacjentów przebywających w OAiIT. Przekłada się to na lepsze wyniki leczenia i krótszy pobyt w szpitalu. W wielu przypadkach, u pacjentów poddanych wysokoprzepływowej tlenoterapii nie dochodzi do konieczności zastosowania respiratora.

W piątek, 5 lutego bp Adrian Korczago podczas wizyty w Szpitalu Śląskim w Cieszynie w imieniu diecezji cieszyńskiej przekazał dyrektorowi Czesławowi Płygawko zakupiony sprzęt medyczny. Dyrektor oprowadził biskupa po zmodernizowanym oddziale płucnym, zakaźnym i poradniach specjalistycznych. W spotkaniu uczestniczyli także zastępca dyrektora ds. techniczno-gospodarczych Adam Śliż, ordynator oddziału chorób płuc i gruźlicy dr n. med. Jerzy Zientek oraz Bogusława Baran. Przekazując sprzęt zwierzchnik diecezji podkreślił, że pierwsza edycja akcji „Fundusz dla żywych” jest formą podziękowania pracownikom służby zdrowia w cieszyńskim szpitalu za opiekę nad wieloma współwyznawcami zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Wskazał, że fachową troską objęci byli długoletni zwierzchnik diecezji i Kościoła śp. bp Jan Szarek i śp. ks. Emil Gajdacz, którzy mimo, iż w szpitalu odeszli do wieczności, mogli do samego końca odczuwać opiekę i pełne zaangażowanie personelu medycznego. Biskup podkreślił, że ta sytuacja po raz kolejny uświadomiła, że zarówno lekarze, jak i duchowni muszą uczyć się pokory, napotykając na granice, których nie są w stanie pokonać. Mimo to, służąc drugiemu człowiekowi starają się za każdym razem robić wszystko, by chory do samego końca odczuwał ciepło i opiekę.

Zwierzchnik diecezji złożył także życzenia Bożego błogosławieństwa, Jego siły i dalszej wytrwałości w walce z epidemią koronawirusa. Zapowiedział także, że akcja „Fundusz dla żywych” będzie kontynuowana w kolejnych latach, by wspierać kolejne ośrodki służby zdrowia na terenie Śląska Cieszyńskiego.

źródło: diecezja cieszyńska