Jesienna sesja Synodu Kościoła

Synod gromadzi się w Centrum Luterańskim w Warszawie w dniach 15-17 października r.

W dniach 15-17 października, w Centrum Luterańskim w Warszawie odbędzie się 11. sesja XIV kadencji Synodu Kościoła.
Piątkowe obrady rozpocznie nabożeństwo Słowa Bożego, kazanie wygłosi ks. Marcin Orawski. W przebiegu obrad planowane jest m.in. przedstawienie sprawozdania Rady Synodalnej, Biskupa Kościoła, Konsystorza, prace nad preliminarzem na rok 2021 i projektem budżetu na rok 2022. Ponadto zostanie przedstawiony raport zespołu ds. urzędu duchownego, planowana jest również dyskusja nad wnioskami dotyczącymi ordynacji prezbiterskiej kobiet i zasiłków macierzyńskich, tacierzyńskich i chorobowych oraz praca nad wnioskami, które napłynęły na jesienną sesję.

Synod zakończy się w niedzielę, w godzinach popołudniowych.