Jesienna sesja Synodu Kościoła

11 października 2019 r. rozpoczyna się 6. sesja XIV Synodu Kościoła.

Porządek obrad 6. sesji XIV kadencji Synodu Kościoła (skrócony)
Warszawa, 11-13 października 2019 roku

piątek, 11 października 2019 r.

16.00 – 17.30 nabożeństwo na rozpoczęcie Synodu w kościele Św. Trójcy

19.00 – obrady Synodu (m.in. prezentacja sprawozdań Prezesa Synodu, Biskupa Kościoła i Konsystorza)

Modlitwa wieczorna

Sobota, 12 października

7:30 – 8:15 śniadanie – Centrum Luterańskie

8:30 – 9:00 modlitwa poranna

9:00 – 14:00 Wybory Biskupa Kościoła

– prezentacja kandydatów

– odpowiedzi na pytania Synodałów

– wybory

16:00 obrady Synodu (m.in. prace nad budżetem, wybory do Rady Diakonii, wnioski nadesłane na sesje, praca w grupach)

Modlitwa wieczorna

niedziela, 13 października

9.00 – Nabożeństwo w Sali Synodalnej

11.00 – dalsze obrady

12.00 Zakończenie 6. sesji XIV Synodu