Jubileusz 20-lecia Małej Książnicy Cisownickiej

i otwarcie czytelni.

Ponad 20 lat temu zrodził się pomysł, by zebrać książki spod strzech i z piwnic cisownickich domów na wystawę starodruków. Po kilku ekspozycjach z zebranych książek Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy oraz Parafia E-A w Cisownicy powołali do istnienia Małą Książnicę Cisownicką (MKC). W ostatnich latach część z książek przeszła konserwatorską renowację w pracowni Biblioteki Śląskiej w Katowicach i na kanwie tego powstał pomysł, aby w przestrzeni pod kościołem stworzyć czytelnię Książnicy, którą podczas jubileuszu uroczyście otworzyliśmy.

Podczas uroczystości Henryka Szarzec – prezes Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy przybliżyła historię powstania MKC, a Jan Puczek zapoznał wszystkich z wykonaną przez siebie kwerendą starodruków w cisownickich domach. Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej bp Adrian Korczago pogratulował inicjatywy i nawiązując do Święta Reformacji – odnowy kościoła życzył, aby czytelnia MKC była zawsze żywym miejscem, które wypełnione będzie treścią i żywym Słowem. Życzenia przekazali także obecni na uroczystości wójt Gminy Goleszów Sylwia Cieślar, poseł Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, prof. Tadeusz Sławek, prof. Daniel Kadłubiec oraz ks. Jan Kozieł. W nowo otwartej czytelni można było zobaczyć zbiory Książnicy oraz książki, które dzień wcześniej wróciły z pracowni konserwatorskiej Biblioteki Śląskiej. Z ramienia Biblioteki obecne były: dr Agnieszka Biały oraz Małgorzata Wadowska, która przybliżyła nam proces konserwacji starodruków. Podczas rozmów i oglądania książek można było częstować się pysznym tortem, który był prezentem od władz naszej Gminy.

Czytelnia ma przede wszystkim pełnić rolę instytucji szeroko pojętej kultury, ma być miejscem spotkań mieszkańców regionu, z ciekawymi ludźmi. Może też służyć uczniom, konfirmantom i młodzieży z całej wspólnoty Kościoła, gdyż w przyległych do czytelni pomieszczeniach powstał także mini hostel na prawie 30 miejsc.

tekst: ks. Marek Twardzik
zdjęcia: Z. Dorighi  oraz M. Śmierciak