Jubileusze w Lasowicach Małych

25 września 2022 r. ewangelicy na Śląsku Opolskim świętowali 90. rocznicę powstania kaplicy i domu parafialnego w Lasowicach Małych oraz 20-lecia Lasowickiego Domu Tolerancji i Kultury.

Nabożeństwo dziękczynne zgromadziło wiernych z okolicznych parafii. Przybyli także dawni mieszkańcy Lasowic Małych i Wielkich. Słowem Bożym służył zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec. Obecna była także Wanda Falk – Dyrektor Generalna Diakonii Polskiej.

Lasowicka parafia ewangelicka obejmuje pięć kościołów w miejscowościach: Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Fosowskie, Olesno i Zawadzkie. Parafianie aktywnie wspierają mieszczący się w budynkach parafialnych Dom Dziecka. Zborownicy są zaangażowani w życie zboru, a duszpasterzem parafii od 24 lat jest ks. Ryszard Pieron.

Historia

Już w roku 1555 mieszkańcy Lasowic Małych przyjęli reformacyjne nauki ks. Marcina Lutra, a wieś stała się częścią nowo powstałej parafii ewangelickiej w Lasowicach Wielkich.

W czasie wojny trzydziestoletniej i czasów kontrreformacji ewangelicy doświadczyli prześladowań. W roku 1628 wypędzono miejscowego księdza ewangelickiego. Nastąpiła także konfiskata kościoła na rzecz katolików. Mimo to ludność pozostała przy wyznaniu luterańskim. Kościoła już nigdy ewangelikom nie zwrócono.

Pierwsza wzmianka o szkole ewangelickiej pochodzi z 1783 roku. 25 października 1932 roku został poświęcony ewangelicki Dom Boży w Lasowicach Małych. Przed wojną oprócz kaplicy mieściło się tutaj także przedszkole. Centrum życia parafialnego stał się dom młodzieży, który pełnił funkcje domu zborowego. W tamtym czasie Lasowice Małe są filiałem parafii ewangelickiej w Lasowicach Wielkich.

Po II wojnie światowej ewangelicy ponieśli ogromne straty. Zabór plebanii w Lasowicach Wielkich wymusił konieczność adaptacji do tego celu obiektów po dawnym przedszkolu i domu młodzieży; stąd to Lasowice Małe stały się siedzibą parafii ewangelickiej w Lasowicach Wielkich.

Obecnie siedziba parafii Lasowice Wielkie mieści się w budynku dawnego przedszkola w Lasowicach Małych. Dzisiaj mieszka tu także proboszcz ks. Ryszard Pieron z rodziną.

Chlubą wsi jest Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury. Dom powstał w 2002 roku z inicjatywy ks. Ryszarda Pierona. Działa w dawnej szkole ewangelickiej. Obecnie mieści się w nim Dom Dziecka.

źródło: bik.luteranie.pl