Kolejny punkt rejestracyjny otwarty w Gdańsku

Drugi, największy z sześciu punktów otworzono wczoraj w Gdańsku.

17 maja 2022 r. w Gdańsku otwarto drugi, największy z sześciu punktów rejestracyjnych programu wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy realizowanego przez UNHCR oraz Światową Federację Luterańską.  W realizację programu włączyła się Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku-Sopocie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uchodźców uciekających z Ukrainy Służba Światu ŚFL  (LWF World Service) otwiera w Polsce sześć punktów doraźnej pomocy gotówkowej.

Punkt rejestracyjny dla uchodźców w Gdańsku – „Zieleniak”, przy ul. Wały Piastowskie 1 – będzie miał za zadanie zarejestrować i następnie monitorować wypłacanie pomocy gotówkowej dla 20 tys. rodzin. Ma też zapewnić priorytetowe traktowanie najsłabszych i najbardziej nieodpornych w tej grupie.

Dzięki współpracy wielu środowisk, otworzyliśmy punkt, który będzie świadczył pomoc długofalowo. Udało się wejść we współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych, która jest wyspecjalizowana w pomocy uchodźcom. Pozwala to odpowiednio zaopiekować się tymi, którzy w naszym mieście szukają bezpieczeństwa i spokoju – powiedziała podczas otwarcia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Pomoc świadczona w tym miejscu będzie dawała zgłaszającym się tu osobom poczucie godności. To one będą mogły same zadecydować, co jest im najbardziej potrzebne i w jaki sposób przekazane pieniądze wykorzystać.

Każda zarejestrowana rodzina otrzyma 3-miesięczne wypłaty w wysokości 710 zł na głowę rodziny oraz 610 zł na głowę każdego z jej członków (łącznie maks. 4 osoby). Po zarejestrowaniu i pobraniu danych biometrycznych uczestnicy programu otrzymają kody BLIK do wypłaty gotówki w bankomatach w Polsce. Pobieranie danych biometrycznych ma zapobiec pobieraniu świadczeń gotówkowych w kilku punktach jednocześnie.

Działalność punktu w Gdańsku przewidziano na 6 miesięcy. Codziennie punkt będzie w stanie zarejestrować około 100 osób.  Uchodźcy, którzy zarejestrowali się za pomocą karty „Gdańsk pomaga Ukrainie”, a jest ich obecnie już ponad 15 tys. osób, otrzymają na podany numer telefonu komórkowego lub e-mail zaproszenie do centrum rejestracyjnego na konkretny dzień i konkretną godzinę.

Podczas otwarci obecni byli m.in. bp prof. Marcin Hintz – zwierzchnik diecezji pomorsko-wielkopolskiej, Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Allan Calma koordynator ds. pomocy humanitarnej w Światowej Federacji Luterańskiej.

źródło: gdansk.pl
zdjęcia oraz film: Krzysztof Tylicki