Konferencja o sprawiedliwym zatrudnianiu migrantów

W ramach projektu „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” Polska Rada Ekumeniczna zaprasza na konferencję na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów.

Problematyka ta zostanie przedstawiona z perspektywy Kościołów w Polsce i Europie, organizacji pozarządowych, jak i samych migrantów.

Polska Rada Ekumeniczna (PRE) od 2017 r. prowadzi projekt „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół”, który jest praktycznym wymiarem „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”, podpisanego przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Celem projektu jest pomoc Kościołom członkowskim PRE w przygotowaniu osób do zaangażowania w pomoc migrantom i uchodźcom przez motywowanie członków Kościołów do takiego zaangażowania oraz szkolenie w zakresie towarzyszenia (duszpasterskiego) migrantom i uchodźcom.

W ramach tego projektu Polska Rada Ekumeniczna organizuje konferencję na temat sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Będzie to forum, na którym zostaną przedstawione różne perspektywy dotyczące sprawiedliwego zatrudnienia migrantów. Zaprezentowana zostanie perspektywa europejska i polska z uwzględnieniem kościelnego aspektu tego problemu.

Konferencja odbędzie się 23 września (czwartek) w godzinach 10:00–13:15 na platformie komunikacyjnej Zoom. Zaprezentowane zostaną następujące referaty:

  • Dlaczego Kościoły angażują się w rozwiązanie kwestii nielegalnego zatrudnienia migrantów? Podstawy teologiczne i prezentacja projektu „Gościnny Kościół” (ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej)
  • Problemy sprawiedliwego zatrudnienia migrantów w Polsce – przykład Etiopczyków (Mersha Woldu, prezes Stowarzyszenia Etiopsko-Polskiego Selam)
  • Doświadczenia dotyczące sprawiedliwego zatrudnienia na podstawie projektu pilotażowego Diakonii Polskiej „Fair care” (Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej)
  • Zaangażowanie Kościołów w Europie na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia migrantów (dr Torsten Moritz, sekretarz generalny Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie – Churches Commission for Migrants in Europe)

Pobierz: program konferencji

Rejestracja na konferencję

źródło: Polska Rada Ekumeniczna