Konferencja WKEE w Budapeszcie

Spotkanie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

Od 5 do 7 października 2022 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Wspólnotę Kościołów Ewangelickich w Europie. Do pięknego, jesiennego Budapesztu przyjechali delegaci z 14 europejskich krajów reprezentujący Kościoły luterańskie, unijne, reformowane i metodystyczne, a także Kościół anglikański. W czasie konferencji uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwali nowych inspiracji w zakresie mixed economy/ecology. Wbrew pierwszym skojarzeniom ze słowami „ekologia” i „ekonomia” rozważania nie dotyczyły w pierwszej mierze środowiska naturalnego i szeroko pojętych funduszy, choć i te tematy były poruszane, a raczej środowiska kościelnego rozumianego jako kościelna wspólnota, której zadaniem jest scalanie różnych grup wewnątrz Kościoła, a także oddziaływanie Kościoła na środowisko zewnętrzne, czyli lokalną społeczność, a także szerzej, w skali całego Kościoła, społeczeństwo.

W czasie pobytu w Budapeszcie uczestnicy gościli w siedzibie władz zwierzchnich Kościoła Luterańskiego na Węgrzech oraz w siedzibie dunajskiego okręgu Kościoła Reformowanego, gdzie gospodarzem był bp Zoltán Balog, który oprowadził uczestników po świeżo wyremontowanym po pożarze budynku i mówił o codzienności Kościoła Reformowanego na Węgrzech.

Główna część obrad odbywała się w siedzibie Węgierskiej Rady Ekumenicznej. Oprócz wizyt i spotkań uczestnicy mieli szeroką przestrzeń, aby w czasie prac w grupach dyskusyjnych wymieniać się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz pomysłami na rozwój pracy kościelnej, kładąc nacisk na aspekt misyjny i różne projekty kierowane do społeczeństwa zarówno na poziomie parafialnym, jak i ogólnokościelnym.
Konferencja stanowiła dobry i intensywny czas wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów z przedstawicielami bratnich Kościołów ewangelickich z większości europejskich państw.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentował ks. Zbigniew Obracaj.