Kościół w sieci

„Kościół w sieci” to projekt, który zbiera różnorodne działania parafii ewangelickich w Polsce i umożliwia dostęp do nich wszystkim osobom zainteresowanym.

Pandemia COVID-19, która jest obecna od marca w Polsce, postawiła Kościół Ewangelicko-Augsburski przed nowymi wyzwaniami. Ograniczenia dotknęły niemal wszystkie aktywności i sprawiły, że parafie przeniosły swoje działania między innymi w przestrzeń internetu. Kościół, szukając nowych dróg komunikacji z parafianami, odnalazł swoje miejsce także w sieci. Podczas pierwszego lockdownu okazało się, że uczestnikami nabożeństw i spotkań publikowanych m.in. na profilach Facebook (FB) i YouTube (YT) są również osoby nie będące ewangelikami.
„Kościół w sieci” to projekt, który zbiera różnorodne działania parafii ewangelickich w Polsce i umożliwia dostęp do nich wszystkim osobom zainteresowanym. Został zainicjowany przez duchownych diecezji katowickiej, lecz zachęca do współpracy parafie ewangelickie z całej Polski.
Na stronie luteranie.pl zbierane są informacje nadsyłane z parafii: o nabożeństwach, szkółkach niedzielnych, rozważaniach i wykładych do oglądania na żywo poprzez profile na YT i FB oraz o godzinach biblijnych prowadzonych także przez platformę ZOOM. Projekt ma wspólną oprawę graficzną przygotowaną przez Wydawnictwo Warto CME, co pozwala na jego identyfikację i promowanie.
„Kościół w sieci” to zaproszenie dla parafii do wychodzenia ze swoimi spotkaniami organizowanymi w internecie także poza lokalną wspólnotę i dzielenie się potencjałem z szerszym gronem odbiorców. Zapraszamy więc o przesyłanie na adres rzecznik@luteranie.pl informacji o dostępnych w internecie aktywnościach takich jak nabożeństwa, szkółki niedzielna, godziny biblijne, lekcje religii, spotkania młodzieżowe, rekolekcje i inne. Materiały na stronie będą na bieżąco aktualizowane.
Materiały graficzne są dostępne do pobrania na stronie luteranie.pl