Kościoły partnerskie podczas pandemii cz.3

Sytuacja w Kościele Protestanckim w Holandii.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce utrzymuje partnerstwo z wieloma Kościołami na świecie. Ich przedstawiciele dzielą się swoimi doświadczeniami i sytuacją jaka nastała w Kościołach w związku z ogłoszeniem pandemii. W tym materiale można zapoznać się z informacjami z Kościoła Protestanckiego w Holandii.

Sytuacja w Holandii związana z pandemią wydaje się być w tym momencie stabilna, co wpływa na luzowanie obostrzeń w przestrzeniach publicznych. Podobnie jak w wielu krajach, nabożeństwa online cieszyły się dużo większą popularnością niż udział w  tradycyjnych nabożeństwach przed pandemią. W związku z tym wejdą już na stałe do programu nabożeństw, nawet jeśli pandemia ustąpi. W Kościołach obowiązuje dalej zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metra.

Andreas Wohle, Prezydent Synodu Luterańskiego w Kościele Ewangelickim w Królestwie Niderlandów.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://jednota.pl/index.php/artykuly-2020/4473-kryzys-i-perspektywy