Krajowy Komitet Organizacyjny Zgromadzenia ŚFL w Krakowie

Konsystorz powołał Krajowy Komitet Organizacyjny Zgromadzenia Ogólnego.

19 listopada 2020 r. Konsystorz Kościoła powołał Krajowy Komitet Organizacyjny Zgromadzenia Ogólnego ŚFL w Krakowie (Local Assembly Planning Committee) w składzie: zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp dr Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji katowickiej bp dr Marian Niemiec, Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży ks. Tymoteusz Bujok, Rzeczniczka prasowa Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, Koordynatorka kontaktów zagranicznych Anna Wrzesińska, Przedstawicielka młodzieży Zofia Niemczyk, Przedstawicielka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie Jolanta Palowska.

Krajowy Komitet Organizacyjny Zgromadzenia (KKOZ) jest ciałem wspierającym Światowy Komitet Organizacyjny Zgromadzenia (APC), Radę ŚFL i Biuro Wspólnoty w planowaniu i przygotowaniu Zgromadzenia Ogólnego na miejscu w Polsce (Kraków). W jego skład wchodzą reprezentanci Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, wybrani przez Konsystorz Kościoła zgodnie z wytycznymi ŚFL, z zapewnieniem wymaganej reprezentacji mężczyzn, kobiet i młodzieży, oraz równowagi pomiędzy reprezentacją ordynowanych i nieordynowanych. Członkowie KKOZ wnoszą do niego określone umiejętności i wiedzę, które wspomogą Komitet w realizowaniu zamierzeń i celów Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego w Krakowie. KKOZ odpowiada przed Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.

Ogólnym celem LAPC jest współpraca z Biurem Wspólnoty nad zapewnieniem realizacji zamierzeń i celów Zgromadzenia poprzez:

  • kontakty i relacje z odpowiednimi ministerstwami w Polsce i władzami lokalnymi w Krakowie
  • promocję Zgromadzenia
  • wkład w program Zgromadzenia
  • doradztwo w kwestii logistyki i infrastruktury
  • wsparcie przy organizacji nabożeństw
  • pozysykiwanie funduszy
  • rekrutację wolontariuszy i stewardów
  • wsparcie przy organizacji przedzgromadzenia dla młodzieży i kobiet w Polsce oraz inne wsparcie logistyczne
  • współpracę z Krajowym Koordynatorem Zgromadzenia.

Komitet rozpocznie pracę 1 stycznia 2021 r.