Krajowy Koordynator Zgromadzenia – oferta pracy

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce poszukuje osoby na stanowisko Krajowego Koordynatora Zgromadzenia.

Krajowy Koordynator Zgromadzenia będzie wspierać i pomagać Koordynatorowi Zgromadzenia z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) w organizacji i koordynacji Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w Krakowie (Polska), we wrześniu 2023 roku, zgodnie z wytycznymi i decyzjami Światowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia i Rady ŚFL. Krajowy Koordynator Zgromadzenia na co dzień jest związany z Krajowym Komitetem Organizacyjnym Zgromadzenia i pomaga w realizacji krajowych celów Zgromadzenia, ukazanych w planie pracy.

Wymagane kwalifikacje:

 • studia wyższe, 
 • członkostwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim lub Ewangelicko-Reformowanym, Ewangelicko-Metodystycznym, 
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania i planowania imprez, sprawozdawczości budżetowej i odpowiedzialności finansowej 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (na poziomie CAE), dodatkowym atutem znajomość języka niemieckiego
 • umiejętności komunikacyjne i pisania raportów
 • umiejętności w zakresie logistyki i zaopatrzenia
 • umiejętności negocjacyjne
 • umiejętności interpersonalne i zdolność do pracy w zespole
 • zdolność do pracy w warunkach stresu
 • dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office, bazy danych

Zadania i obowiązki

 • Wspomaganie Koordynatora Zgromadzenia w ogólnym zarządzaniu i koordynacji prac logistycznych i innych aspektów organizacyjnych Zgromadzenia w Krakowie
 • Wspieranie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia (LAPC) w realizacji jego planu pracy 
 • Udzielanie bezpośredniej pomocy LAPC w sporządzaniu dokumentacji, takiej jak korespondencja, informacje i sprawozdania dotyczące kwestii związanych z działalnością Zgromadzenia.
 • Współpraca z Przewodniczącym Komitetu Krajowego Organizacji Zgromadzenia i Koordynatorem Zgromadzenia (APC) w zakresie przepływu informacji pomiędzy Biurem Wspólnoty w Genewie a LAPC.
 • Zarządzanie biurem Zgromadzenia w Krakowie i nadzorowanie codziennych zadań administracyjnych.
 • Przygotowanie i organizacja spotkań ŚFL związanych ze Zgromadzeniem, w ścisłej współpracy z Koordynatorem Zgromadzenia.
 • Monitorowanie budżetu krajowego biura Zgromadzenia i pomoc LAPC w sporządzeniu planu pozyskiwania funduszy w celu wsparcia budżetu.
 • Zapewnianie przestrzegania procedur dotyczących płatności, oraz zamówień produktów i usług.
 • Kontakt i współpraca z dostawcami w celu zapewnienia sprawnego dostarczania towarów i usług, jak również najlepszej jakości produktów i usług za najbardziej rozsądną cenę.
 • Wspomaganie LAPC w zakresie organizacji zakwaterowania oraz transportu podczas Zgromadzenia i wydarzeń towarzyszących 
 • Pomoc w organizacji programu dla gości, wizyt przed i/lub po Zgromadzeniu w oparciu o wytyczne uzgodnione z Biurem Wspólnoty 
 • Pozyskiwanie wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w niektórych aspektach pracy logistycznej Zgromadzenia i organizacja ich szkolenia.
 • Wspieranie pracy Międzynarodowego Komitetu ds. organizacji nabożeństw i zapewnienie niezbędnej infrastruktury logistycznej, materiałów i zasobów związanych z prowadzeniem nabożeństwa podczas Zgromadzenia.
 • Wspieranie pracy Biura ds. komunikacji ŚFL w zakresie kontaktów z mediami oraz, w razie potrzeby, ułatwianie kontaktu z firmami PR i relacji z mediami w Krakowie.
 • Wspieranie Biura Wspólnoty w kwestiach wymagających znajomości lokalnych warunków, wkład w (np. rozdział poświęcony Krakowowi i Polsce w Informatorze Zgromadzenia, rady dotyczące kultury i sposobów postępowania w Polsce, itp.)
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Krajowy Komitet Organizacji Zgromadzenia i Koordynatora Zgromadzenia 

Umowa obejmuje okres od 1 września 2021 do 31 października 2023 roku. Miejscem pracy jest Kraków.

Wymagane dokumenty: 

 • życiorys i list motywacyjny

Mile widziane: 

 • certyfikat CAE z języka angielskiego oraz referencje 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 lipca 2021 r. na adres: anna.wrzesinska@luteranie.pl; biskup@luteranie.pl 

W razie pytań prosimy o kontakt: Anna Wrzesińska (Przewodnicząca Krajowego Komitetu Organizacyjnego Zgromadzenia):  506 392 007