Ks. Grzegorz Brudny doktorem teologii

Obronił doktorat na KULu.

26 września 2022 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Teologii (Sekcja Ekumenizmu) odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Grzegorza Brudnego. Promotorem dysertacji pt.: „Duszpasterstwo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1994-2019. Studium historyczno-teologiczne” był ks. dr hab. Sławomir Pawłowski prof. KUL (Kościół rzymskokatolicki), zaś promotorem pomocniczym ks. dr Grzegorz Giemza. Dysertację recenzowali: ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Kościół rzymskokatolicki) oraz ks. dr hab. Jerzy Marek Uglorz prof. ChAT”.

Ks. Grzegorz Brudny ma 43 lata, jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie. (zdj. w zał.)