Książka „Silesia incognita”

Polecamy książkę prof. Ewy Chojeckiej „Silesia incognita. Architektura kościołów ewangelickich Górnego śląska 1945-2017”.

Z okładki:

Książka prof. Ewy Chojeckiej pokazuje, jak ważne procesy społeczne zachodzą na współczesnym Górnym Śląsku, w jaki sposób kształtuje się nowoczesna wielowyznaniowa i wieloetniczna tożsamość kulturowa regionu i jaki w tym udział ma współczesne protestanckie budownictwo kościelne (…). Godne uwagi są wszystkie zamieszczone w książce opisy kościołów – od tych najskromniejszych, powojennych (…), po okazałe świątynie powstałe u schyłku XX i na początku XXI wieku. (…) Książkę należy traktować jako postscriptum do wielkiego jubileuszu 500-lecia Reformacji, a jednocześnie jako punkt wyjścia do refleksji na temat wkładu Kościołów i ich świątyń w europejską kulturę XXI wieku.
Prof. dr hab. Jan Harasimowicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki)
………………………….
Starannie i wyczerpująco zaprezentowane w książce prof. Ewy Chojeckiej architektoniczne realizacje sakralne zostały scharakteryzowane na tle przemian politycznych, gospodarczych, kulturowych i artystycznych okresu powojennego. (…) Autorka w interesujący sposób łączy język i symbolikę architektury kościołów z przesłaniem idei luterańskiej oraz historycznymi realiami związanymi z powstawaniem omawianych
obiektów. (…) Dla wielu mieszkańców Górnego Śląska obiekty te mają wartość symboliczną, identyfikacyjną, budują tożsamość i więź społeczną. (…) Książka napisana jest dobrym, jasnym językiem, zrozumiałym nie tylko dla specjalistów, ale również dla studentów i osób interesujących się problematyką współczesnej architektury sakralnej (…). Omawiane budowle kościelne można uznać za cenny „kapitał kulturowy” regionu. W tym znaczeniu są one egzemplifikacją dóbr kultury współczesnej, co ma istotne znaczenie dla kreowania dziedzictwa Górnego Śląska.
Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg (Politechnika Poznańska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego)