Kwartalnik Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji

Ukazał się pierwszy numer Kwartalnika Ewangelickiego Duszpasterstwa Policji.

Drodzy Internauci,
Policjantki, Policjanci, pracownicy cywilni Policji!

Oddaję w Wasze ręce pierwszy numer nowego:
KWARTALNIKA EWANGELICKIEGO DUSZPASTERSTWA POLICJI !!!

Każdy numer będzie się składał z dwóch części: tematycznej i informacyjnej.
Numer pierwszy: A jak AGRESJA dotyka tematu złości i agresji. Ich źródeł, przyczyn, wpływu na człowieka i konsekwencji, które za sobą pociąga.

Kwartalnik będzie się ukazywał tylko w wersji internetowej.
Odsyłam do linku:
https://drive.google.com/file/d/1-0SizVZDu0moOnsDtv867yg13vs0_8G_/view?usp=sharing

Zapraszam również na Facebook oraz www.kapelanpolicji.pl
Życzę przyjemnej lektury!
ks. Marek Twardzik
duszpasterz policji