Łańcuch modlitewny

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej akcji modlitewnej zainicjowanej przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau.

Łańcuch modlitwy: Dzieli nas odległość, ale duchowo jesteśmy złączeni.

Ten pomysł chcemy wyrazić poprzez modlitwę przygotowaną w różnych językach, łącząc się z chrześcijankami i chrześcijanami na całym świecie.

Na dzień dzisiejszy tekst modlitwy dostępny jest po: arabsku, angielsku, włosku, indonezyjsku, koreańsku, hiszpańsku, polsku, czesku, francusku, grecku, estońsku, persku, afrykanersku, a także w językach kaanada, malayalam i telugu

Projekt łańcucha modlitewnego został zainicjowany przez departament ds. Ekumenii Kościoła Ewangelickiego Pfalz oraz Zentrum Ekumenii Kościołów Ewangelickich Hesji i Nassau i Kurhessen – Waldeck.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP został włączony do tej inicjatywy jako Kościół partnerski Kościoła Ewangelickiego Hesji i Nassau. Między innymi dzięki tej inicjatywie, możemy pamiętać o naszych przyjaciołach z zagranicy w sytuacji kiedy nie możemy się spotkać osobiście.

Codziennie o godz. 19.30 zapalmy świece i włączmy się we wspólną modlitwę.

Więcej informacji
Blog

Zachęcamy do rozpowszechniania grafiki i tekstu modlitwy!
Boże, nasz Ojcze,

poprzez Twojego Ducha jesteśmy razem ze sobą złączeni w wierze, nadziei i miłości.

Nawet jeśli teraz jesteśmy w odosobnieniu: Pozostajemy częścią światowej wspólnoty Twoich dzieci.

Pozwól rosnąć naszemu zaufaniu w Twoją bliskość i więź z naszymi Siostrami i Braćmi.

Pociesz tych, którzy są chorzy.

Zdejmij ciężar z serc samotnych.

Tym, którzy niosą odpowiedzialność daj mądrość i odwagę.

Wzmocnij kobiety i mężczyzn, którzy działają w służbie medycznej.

Wspieraj naszych przyjaciół i partnerów w Kościele na całym świecie.

Daj nam wszystkim nowe pomysły, abyśmy potrafili wyrazić łączącą nas więź.

Pobłogosław nas Panie! Obróć swoją twarz ku nam i bądź nam wiecznie miłościw.

Pobłogosław nas Panie! Niech nas otaczają Twoje anioły! Zachowaj nas wiecznie w Twoim pokoju!

Pobłogosław nas Panie! Obróć swoją twarz ku nam i bądź nam wiecznie miłościw.

Pobierz grafikę pdf, jpg