Luteranie w przestrzeni publicznej

W nowym „Zwiastunie Ewangelickim” o odpowiedzialności i praktycznym ekumenizmie.

„Zwiastun Ewangelicki” nr 11/2021 zaprasza do refleksji nad obecnością Kościoła w we współczesnym świecie. Właściwe miejsce luterańskiego świadectwa publicznego znajduje się zarówno w centrum, jak i na marginesie społeczeństwa – pisze ks. Tomasz Bujok. Wiąże się z tym także tekst ks. Ryszarda Pierona, który proponuje namysł nad karą śmierci oraz felieton bpa Mariana Niemca, w którym autor zachęca do odpowiedzialność w obliczu pandemii: Wielu uważa, że szczepionka jest niepotrzebna. Przecież czują się dobrze (…) Może warto jednak „zainwestować” w szampionkę? Dla spokojniejszej przyszłości. Ja już to uczyniłem. Ponadto w cyklu Wspólnota w czasach pandemii   związane z tym tematem refleksje snuje ks. Łukasz Stachelek.

Kolejne teksty w Roku tożsamości luterańskiej tym razem przywołują konieczność troski o Boże stworzenie – jak piszą ks. Grzegorz Fryda i ks. Arkadiusz Raszka. Natomiast Karol Werner i Maria Drapella napisali, co uważają za najważniejszy przejaw luterańskiej tożsamości. 

W rubryce Zbliżenia pierwsze rekolekcje dla małżeństw wyznaniowo mieszanych, które odbyły się w Łodzi oraz online opisuje Andrzej Weigle, zastanawiając się, czy takie związki można nazwać ekumenicznym laboratorium, mostem czy może zamkiem błyskawicznym spinającym różne wyznania. 

Ponadto o tym, jak powstał komiks o ks. Aleksandrze Falzmannie ze Zgierza pisze Magdalena Legendź, a  ks. Tymoteusz Bujok w artykule Dania z ozorków, czyli o mocy ludzkich słów zachęca do powstrzymywania się od nieprzemyślanego mówienia na rzecz słuchania i przeżywania. 

Jak od wielu lat – rozpoczyna się publikacja zdjęć tegorocznych konfirmantów, w numerze pierwsza część fotograficznej dokumentacji. 

Zachęcamy do lektury w tradycyjnej formie papierowej, cyfrowej i na www.zwiastun.pl. 

Korzystna formą jest prenumerata „Zwiastuna Ewangelickiego” na cały rok, przypominamy też prenumeratorom o wpłacie za II półrocze. W parafiach można zaprenumerować czasopismo od dowolnego miesiąca. 

Zapraszamy również na profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ZwiastunEwangelicki