english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Bądżcie trzeżwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Pierwszy List Piotra 5,8


Dzień śmierci Marcina Lutra

Oto szczere i poważne ostrzeżenie dla pobożnych, bogobojnych serc. Gdybym miał żyć jeszcze i sto lat i dzięki łasce Bożej po uspokojeniu poprzednich i obecnych waśni i burz mógłbym także tego dokonać ze wszystkimi przyszłymi sporami, to widzę, że nie wyniknąłby z tego żaden pokój dla naszych potomków, gdyż diabeł żyje i panuje. Zatem wy, nasi potomkowie, z całą powagą módlcie się i pilnie badajcie Słowo Boże! Trzymajcie słabą pochodnię Bożą! Bądżcie uzbrojeni i przygotowani, gdyż w każdej chwili możecie oczekiwać, że diabeł wam szybę albo okno wypchnie, wyrwie drzwi czy zrzuci dach, zgasi światło. Dlatego bądżcie trzeżwi i czuwajcie! On nie śpi i nie świętuje, nie umrze też przed Dniem Ostatecznym. Ja i ty musimy umrzeć, a po naszej śmierci on będzie dalej taki sam, jakim był zawsze, i nie zaprzestanie swych szturmów. Chryste, nasz miły Panie, który zdeptałeś mu głowę, przyjdż i wybaw nas ostatecznie od jego ataków. Amen.