english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Ewangelia Mateusza 17,5


święci męczennicy, gdy dla imienia Chrystusa szli na śmierć, byli umacniani tylko Słowem i nie ukazywały się im anioły. Dlaczego my nie trzymamy się tylko tego Słowa i ono nam nie wystarczą Mamy dosyć wyrażnych, cudnych i jasnych znaków widzialnych, takich jak chrzest, Wieczerza Pańska, władza kluczy, urząd kaznodziei, które są równe, a nawet daleko przewyższają wszystkie ukazania się wszystkich aniołów; Abraham w porównaniu z nimi miał tylko małą kropelkę, kruszynkę. Dlatego nie zważam na anioły [...], gdyż Boża obietnica jest teraz w Chrystusie obficie wypełniona i objawiona. On zostawił mi swoje Słowo, bym mógł się go uczyć i nim umacniać, nie martwiąc się przy tym jego zmiennością i wieloma postaciami, gdy ono ujawnia raz tą, raz inną naukę. Mamy Słowo Boże, Wieczerzę Pańską, chrzest, dziesięcioro przykazań, stan małżeński, świecką zwierzchność z jej porządkami i władzę w domu. To winno nam wystarczyć i w tym mamy się wdrażać aż do końca świata.