english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

[...] w którym [Chrystusie] mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. List Pawła do Kolosan 1,14


Gdybym umiał namalować i przedstawić na obrazie Piotra, to na każdym włosie na jego głowie napisałbym: odpuszczenie grzechów. Gdyż tak przedstawiają go ewangeliści. Nic w opisie pasji nie jest tak szczegółowo opisane, jak przypadek Piotra. Wszystko, co spotkało Chrystusa, przekazują ewangeliści zwiężle. Piotra zaś krają na kawałki i wprost brak im słów dla opisania tego przypadku. Ale ewangelista Jan mówi: owocem i pożytkiem z cierpienia Chrystusa jest to, że przez nie macie odpuszczenie grzechów.