english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. List Pawła do Rzymian 5,1


Jeśli wierzę, że Pan Chrystus pokonał moją nędzę, grzech, śmierć i całe zło, to niemożliwym jest, bym wątpił i lękał się, choćby nawet gnębił mnie grzech i śmierć. Gdyż wtedy wypróbowana wiara mówi: "Ciążą ci grzechy, przeraża cię śmierć - spojrzyj na Chrystusa: on dla ciebie umarł i zmartwychwstał, i zwyciężył każde nieszczęście. Co więc może ci szkodzić? Czego jeszcze się lękasż". Także gdy grożą ci inne nieszczęścia - choroba czy bieda - odwróć od nich swe oczy i myśli i zwróć się ku Chrystusowi, mocno się go trzymaj, a znajdziesz umocnienie i pocieszenie. Nie ma takiego zła, które mogłoby cię spotkać, szkodzić ci i przywieść cię do zwątpienia - jeśli tylko patrzysz na Chrystusa i wierzysz w niego. Dlatego tam, gdzie jest wiara, nie może brakować tego owocu i wraz z nim pokoju.