english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1 List Pawła do Koryntian 4,20


Nie należy poprzestawać na samych słowach o zmartwychwstaniu. Nie stanie się chrześcijaninem ten, kto o tym tylko słucha lub mówi. Musi to zostać odciśnięte w naszym życiu. Bo co pomoże umarłemu kazanie o życiu, skoro przez nie on nie ożyję Albo grzesznikowi o sprawiedliwości, skoro on dalej trwa w grzechu? Albo błądzącemu o prawdzie, jeśli nie porzuca on swego błędu i ciemności? Dlatego jest nie tylko daremnym, ale i szkodliwym, i zgubnym słuchanie [kazania] o wspaniałej i błogosławionej pociesze zmartwychwstania, jeśli serce tego nie doświadcza. Pozostaje wtedy z niego tylko dżwięk w uszach i piana na języku i skutek z tego jest taki sam, jak u tych, którzy nigdy o tym nie słyszeli.