english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. List Pawła do Galacjan 2,19


Pismo daje naszemu Panu Chrystusowi wiele najmilszych imion - nazywa go naszym zakonem, naszym grzechem, śmiercią, choć on sam jest tylko samą wolnością, sprawiedliwością, życiem wiecznym i zbawieniem. Jednak stał się on zakonem przeciw zakonowi, grzechem przeciwko grzechowi, śmiercią wobec śmierci, aby nas zbawić od przekleństwa zakonu, uczynić z grzechu i śmierci sprawiedliwymi i żyjącymi. Zatem Chrystus jest jednocześnie zakonem i wolnością, grzechem i sprawiedliwością, śmiercią i życiem. Gdyż właśnie dlatego, że dał się oskarżyć zakonowi, potępić przez zakon i pochłonąć przez śmierć, usunął zakon, potępił grzech, zniszczył śmierć i uczynił nas sprawiedliwymi i zbawionymi. Zatem Chrystus jest zarazem trucizną, która niszczy zakon, grzech i śmierć, jak i zbawiennym lekarstwem, dzięki któremu wierzący zostają nie tylko uwolnieni od wszelkiego nieszczęścia, ale stają się sprawiedliwymi, żyjącymi i zbawionymi.