english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału [...]. List Pawła do Galacjan 5,17


Dowiadujesz się stąd, że walka toczy się nie w zuchwałych grzesznikach, ale w wierzących, co też jest dla chrześcijan wielką pociechą, aby nie sądzili, czując złe pożądliwości, że już są potępieni. Dowiedz się więc, że jeśliś jest chrześcijaninem, będziesz w swym ciele odczuwał wszystkie podniety i złe skłonności. Bo tam, gdzie jest wiara, tam pojawia się stokroć więcej niż poprzednio złych myśli i pokus. Miej tylko w pamięci, że jesteś mężem i nie dasz się pojmać, i wciąż wołaj: "Nie chcę! Nie chcę! Panie, Chryste! Ty powiedziałeś: «proście, a otrzymacie». Pomóż, drogi Panie, przeciw wszystkim pokusom!".