english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa
i to ukrzyżowanego. 1 List Pawła do Koryntian 2,2


Są tacy kaznodzieje, którzy uważają, że będą nimi dopiero wtedy, gdy będą nauczać więcej niż Chrystusa i niż nasze kazanie. To są zarozumiali ekscentrycy, którzy odrzucają naszą prostotę i wynoszą się na nadzwyczajne poziomy mądrości, aby gdy kto na nich spojrzy, mógł orzec: "Oto prawdziwy kaznodzieja!". Takich winno się posyłać do Aten, gdzie każdego dnia pragną słuchać nowinek. Szukają oni swojej chwały, a nie Chrystusa, dlatego ich końcem będzie pohańbienie. Wystrzegajcie się takich i pozostańcie przy Pawle, który nic innego nie chciał znać oprócz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego.