english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę [szkołę - M. Luter]. Ewangelia Łukasza 7,4-5


Jeśli chciałoby się tak zaszkodzić diabłu, żeby mu zaszło za skórę, to najlepiej gdy młodzież wzrasta w poznaniu Boga, w szerzeniu i nauczaniu Bożego Słowa. Dlatego proszę was, moi drodzy panowie i przyjaciele, na Boga i tę biedną młodzież, nie lekceważcie tej sprawy, jak to jest u wielu, którzy nie widzą, do czego zmierza książę tego świata. Gdyż to jest wielka, poważna sprawa - dla Chrystusa i całego świata - abyśmy młodzieży dobrze radzili i pomagali. Drodzy panowie, jeśli każdego roku trzeba tyle wydawać na strzelby, drogi, mostki, groble i wiele innych rzeczy, niezbędnych do zapewnienia miastu bezpieczeństwa i spokoju na tej ziemi, to czy nie powinno się równie dużo wydawać na potrzebujących, biednych młodych ludzi, utrzymując jednego czy dwu odpowiednich ludzi jako nauczycieli dla nich?