english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. List Pawła do Rzymian 10,10


Wiara chwyta Chrystusa i jest On w niej obecny, obejmuje go jak pierścień obejmuje kamień szlachetny, i kto z taką ufnością uchwycił się Chrystusa w sercu, tego Bóg uznaje za sprawiedliwego. To jest sposób i zasługa, przez które osiągamy odpuszczenie grzechów i sprawiedliwość. "Ponieważ wierzysz we mnie - mówi Bóg - i twoja wiara uchwyciła się Chrystusa, którego tobie podarowałem, aby był twoim pośrednikiem i arcykapłanem, to będziesz sprawiedliwym". Ponieważ wiarą uchwyciłeś się Chrystusa, przez co jesteś sprawiedliwy, to ruszaj wykonywać dobre uczynki: miłuj Boga i miłuj bliźniego, wzywaj Boga, dziękuj mu, głoś go, uwielbiaj, wyznawaj, czyń dobrze bliźniemu i służ mu. To są rzeczywiste dobre uczynki, które płyną z wiary i radosnego serca, gdyż za darmo otrzymaliśmy przez Chrystusa odpuszczenie grzechów.