english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Ja jestem Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. I Księga Mojżeszowa 45,4


Nie powinniśmy tylko przelotnie spoglądać i nieuważnie czytać o tym objawieniu Józefa, ale winniśmy rozważyć silne poruszenie serc u Józefa i jego braci. Nie wiem, co odpowiedziałbym na te słowa: "Ja jestem Józef". I bracia też nie wiedzieli. Co więc będzie, gdy przyjdzie nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus, który stawia nas w tym życiu przed różnymi próbami, dopuszcza do prześladowań, chłosty, śmierci. O, jaka będzie radość, gdy On się nagle i niespodziewanie odmieni - gdy poprzednio odczuwaliśmy i sądziliśmy, że jest okropnym tyranem, który chce nas wszystkich zgładzić, On zaś powie: "Ja jestem Józef" - "Ja jestem waszym Zbawcą".