english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Drogowskazy chrześcijanina

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości [...]. 2 List Pawła do Tymoteusza 3,16


To jest księga, która mędrców i roztropnych czyni głupcami i może być zrozumiana tylko przez głupich i prostych. Dlatego porzuć swe mniemania o sobie i swe odczucia i uznaj tę księgę za najczystszą świętość, za nigdy niewyczerpane źródło, którego nie da się ani zgłębić, ani zbadać do końca. Kilka lat temu przeczytałem Biblię dwukrotnie, i gdyby ją porównać do wielkiego, rozłożystego drzewa, a wszystkie słowa do jego gałązek i konarów, to pragnąłbym wszystkie te gałązki i gałęzie opukać i poznać, co na nich jest i co one potrafią, i jeszcze strząsnąć kilka jabłuszek czy gruszek.